Eseje konkursowe

Pierwszy etap Akademii KoLibra to konkurs esejów. Aby wziąć w nim udział wystarczy napisać tekst na jeden z trzech poniższych tematów:

A:Czy roboty zabiorą nam pracę?

B: Dobre i złe strony obecnie funkcjonujących systemów emerytalnych

C: Co możemy zmienić w ZUSie?

Tekst powinien liczyć od trzech do pięciu wordowskich stron A4. Dopuszczamy przekroczenie górnego limitu o maksymalnie 10%. Jeżeli do tekstu dołączona jest bibliografia, nie wlicza się ona w jego objętość. Tekst powinien powinien być w znormalizowanym formacie – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 punktu.

Gotowe prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy akademia@koliber.org. W tytule wiadomości należy napisać swoje imię, nazwisko oraz literę A, B lub C, która oznacza wybrany przez nas temat. Ponadto w treści wiadomości należy podać nazwę szkoły, swój adres oraz numer telefonu.

Na nadsyłane eseje czekamy do 31 października, do godziny 23.00.

Prace zostaną ocenione przez specjalny pion egzaminatorów. Będą oni zwracać uwagę przede wszystkim na:

a) oryginalność ujęcia tematu,

b) umiejętność argumentacji na rzecz stawianych tez,

c) odwołania do literatury ekonomicznej, a także akademickiej oraz pozaakademickiej debaty społeczno-ekonomicznej.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone na naszej stronie 14 listopada 2017 roku. Będzie można je znaleźć w zakładce „Zwycięzcy„.