Profesjonalny kurs „Grassroots Leadership Academy” przeznaczony jest dla zaangażowanych obywateli pragnących dokonać zmian, zarówno na ogólnokrajową jak i na lokalną skalę. Przygotowany program edukacyjny ma na celu budować umiejętności przywódcze potrzebne w walce o wolność ekonomiczną, ochronę wolności osobistych oraz w patrzeniu na ręce każdej władzy. Specjaliści wykładający na kursie … Więcej

Kurs ASBIRO prowadzony jest przez doświadczonych przedsiębiorców którzy przekazują własne doświadczenia, w przeciwieństwie do zawodowych wykładowców, którzy w wielu przypadkach nigdy nie prowadzili własnego przedsiębiorstwa, umiejących przekazać jedynie suchą teorie. Kurs składa się z 8 weekendowych spotkań, po ukończeniu których uczestnik otrzymuje dostęp do bazy wykładów zawierających ponad 900 godzin … Więcej