Wyjazd na konferencję

Wśród przewidzianych nagród przewidujemy udział w konferencji FEEcon.
FEEcon jest jednym z najważniejszych wydarzeń globalnego środowiska wolnościowego, organizowany przez Foundation for Economic Education, czołową i najstarszą amerykańską organizację wolnościową zajmującą się edukacją ekonomiczną i promowaniem idei wolnego rynku. Na program konferencji składają wykłady słynnych działaczy wolnościowych takich jak Jeffrey Tucker czy Brian Brenberg.
Konferencja odbędzie się w Atlancie w stanie Georgia w dniach 7-9 czerwca 2018 roku.Więcej o konferencji można znaleźć na stronie organizatora tego wydarzenia.
W ramach nagrody FEE pokrywa koszty przelotu (do 750$) i zakwaterowania (do 250$). Nasz laureat wybierze się w podróż do Atlanty pod opieką Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. Organizator Akademii zapewni pomoc przy uzyskaniu wizy, jednak koszt jej wyrobienia NIE będzie pokryty.

Uwaga: wyjazd zagraniczny przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które w kwietniu 2018 roku będą już pełnoletnie.