Organizacja tego konkursu byłaby niemożliwa bez wsparcia Partnerów projektu. To właśnie im zawdzięczamy nagrody na naszych laureatów oraz możliwość efektywnego zareklamowania konkursu. Poniżej zamieszczamy niedługie notki o każdym z podmiotów wspierających Akademię KoLibra i zachęcamy do odwiedzenia ich oficjalnych witryn internetowych.

Celem powołania Fundacji Instytut Libertatis jest zbudowanie silnego środowiska wolnościowego w Polsce. Poprzez różnorodne działania w obszarach polityki, gospodarki, kultury i nauki, oraz wykorzystując współpracę i wiedzę osób i organizacji, Instytut Libertatis kształtować będzie postawy wolnościowe. Fundacja Instytut Libertatis dążyć będzie do wzmocnienia roli odpowiedzialności, własności prywatnej i sprawiedliwości jako … Więcej

Do grona Partnerów Akademii KoLibra dołączyło Forum Obywatelskiego Rozwoju, sponsor nagród książkowych dla wyróżnionych prac. Ten think-tank został założony przez Leszka Balcerowicza w 2007 roku. FOR za cek stawia sobie między innymi rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Instytucja ta przygotowuje także profesjonalne prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego Polski. Głośnym przedsięwzięciem FOR było zainstalowanie … Więcej

Kolejnym sponsorem nagród przewidzianych dla autorów wyróżnionych prac jest Instytut Misesa. Jest to organizacja o profilu edukacyjno-badawczym. Instytut postawił sobie za cel popularyzacje wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie elity polskich ekonomistów. Organizacja ta prowadzi także własną działalność wydawniczą. Patronem Instytutu został czołowy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej Ludwig von Mises. To właśnie … Więcej

Wśród Partnerów Akademii KoLibra nie mogło zabraknąć PAFERE, czyli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Ta pozarządowa organizacja stawia sobie za cel prowadzenie edukacji ekonomicznej. Działacze PAFERE już od 2007 roku promują idee wolności gospodarczej i wolnego handlu. Dzięki działalności tej organizacji opublikowano już ponad dwadzieścia tytułów wchodzących w kanon … Więcej

Autorzy wyróżnionych prac konkursowych mogą liczyć na interesujące nagrody ufundowane także przez Wydawnictwo Prohibitę. Firma ta funkcjonuje nieprzerwanie od 2007 roku. Jej działalność była niebywale istotna dla formującego się polskiego środowiska wolnościowego. To właśnie to wydawnictwo może wpisać do swoich osiągnięć opublikowanie na naszym rynku kilkudziesięciu niezbędnych pozycji z zakresu … Więcej

Głównym przesłaniem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest wykształcenie nowej generacji liderów: przyszłych dziennikarzy, polityków, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Akademia Liderów wychodzi naprzeciw problemowi, który obserwujemy obecnie: młodemu pokoleniu działaczy społecznych i politycznych brakuje umiejętności i wiedzy, by móc w pełni samodzielnie i aktywnie działać. … Więcej