Zwycięska praca w konkursie Magister PAFERE IV Edycja. Autor podjął się dużego wyzwania, żeby ocenić, w jakim stopniu konkretny system gospodarczy wpływa na poziom życia ludności. Czy jest to jedyny czynnik? Czy takie wartości jak poziom życia da się w ogóle zmierzyć? Czy wpływ jest jednoznacznie dotrzegalny? Takie pytania zadaje sobie większość osób, które interesują się gospodarką i sprawami społeczno-gospodarczymi. Odpowiedź nie jest łatwa, ale praca Rafała Małeski jest dobrym przewodnikiem.