PAFERE

Wśród Partnerów Akademii KoLibra nie mogło zabraknąć PAFERE, czyli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Ta pozarządowa organizacja stawia sobie za cel prowadzenie edukacji ekonomicznej. Działacze PAFERE już od 2007 roku promują idee wolności gospodarczej i wolnego handlu.

Dzięki działalności tej organizacji opublikowano już ponad dwadzieścia tytułów wchodzących w kanon klasyki myśli wolnościowej, a także setki tekstów edukacyjnych. Fundacja jest także organizatorem obozów „Liberty Camp”, które łączą kurs wiedzy ekonomicznej i języka angielskiego. Zainteresowanych działalnością PAFERE odsyłamy na oficjalną stronę tej organizacji:
http://www.pafere.org/