Mateusz Machaj

Doktor Nauk Ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel oraz główny ekonomista Instytutu Misesa.
Zajmuje się przede wszystkim czystą teorią ekonomii. Przy uwzględnieniu zagadnień mikroekonomicznych i makroekonomicznych a także historii idei z nimi związanych. Autor wielu prac o tematyce ekonomicznej. Niektóre z nich zostały opublikowane w „Quarterly Journal of Austrian Economics”, „New Perspectives on Political Economy”, czy „American Journal of Economics and Sociology”.