Mateusz Benedyk

Ekonomista i historyk. Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie (USA).

Od 2011 redaktor naczelny portalu „mises.pl”. Od 2014 r. prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Autor wielu cenionych artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących polityki pieniężnej, bankowości oraz polityki fiskalnej.