Marek Kułakowski

Absolwent administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków na Szkole Głównej Handlowej.
Przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber. Obszary zainteresowań: teoria ekonomii, finanse publiczne, bankowość centralna, teoria cykli koniunkturalnych oraz szeroko pojęta historia i polityka.
Koordynator raportu „Demografia a system emerytalny” oraz pomysłodawca repartycyjno-alimentacyjnego systemu emerytalnego. We wrocławskim KoLibrze od 2012 roku.