Jakub Kulesza

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej, makrokierunek: Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. W latach 2012-2013 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2015 roku poseł na Sejm RP. Członek sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Parlamentarnego Zespółu ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych oraz Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W 2011 roku reaktywował projekt Latającego Uniwersytetu KoLibra, w ramach którego odbyło się kilkadziesiąt lekcji ekonomii w szkołach średnich w Warszawie, Lublinie i Kaliszu. Ponadto, inicjator i koordynator dwóch kolejnych projektów edukacyjnych Stowarzyszenia KoLiber. Lekcji Ekonomii dla Dzieci, w ramach których przeprowadzone zostało wiele zajęć o tematyce ekonomicznej w szkołach podstawowych w Puławach i Warszawie oraz Lekcji Ekonomii dla Młodzieży, przeznaczonych dla licealistów. Jeden z założycieli Fundacji Progresywnej. Współautor „Programu Nowego Pokolenia”. Raport ten opisuje założenia kompleksowej reformy finansów publicznych, w oparciu o szwajcarskie finanse publiczne, kanadyjska emerytura, brytyjskie reguły administracyjne i polską innowacyjność.