Instytut Misesa

Kolejnym sponsorem nagród przewidzianych dla autorów wyróżnionych prac jest Instytut Misesa. Jest to organizacja o profilu edukacyjno-badawczym. Instytut postawił sobie za cel popularyzacje wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie elity polskich ekonomistów. Organizacja ta prowadzi także własną działalność wydawniczą. Patronem Instytutu został czołowy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej Ludwig von Mises. To właśnie do tego nurtu w naukach ekonomicznych odwołują się założyciele i aktywiści tej organizacji.
Więcej informacji o działalności Instytutu Misesa znajdziecie pod tym adresem:
http://mises.pl/