Alejandro A. Chafuen

Doktor Alejandro Chafuen jest dlugoletnim prezesem Atlas Network, organizacji pozarządowej wspierającej inicjatywy wolnorynkowe na całym świecie. Służył jako profesor na Argentine Catholic University, Uniwersytecie Buenos Aires oraz na Hispanic American University. Jest założycielem Hispanic American Center of Economic Research oraz regularnym felietonistom magazynu Forbes. Jest autorem książki Faith and Liberty mówiącej o chrześcijańskich korzeniach idei wolnorynkowych.