Nagrody

1. MIEJSCE:

Nagrodą za pierwsze miejsce jest udział w konferencji FEEcon.
FEEcon jest jednym z najważniejszych wydarzeń globalnego środowiska wolnościowego, organizowany przez Foundation for Economic Education, czołową i najstarszą amerykańską organizację wolnościową zajmującą się edukacją ekonomiczną i promowaniem idei wolnego rynku. Na program konferencji składają wykłady słynnych działaczy wolnościowych takich jak Jeffrey Tucker czy Brian Brenberg.
Konferencja odbędzie się w Atlancie w stanie Georgia w dniach 15-18 czerwca.Więcej o konferencji można znaleźć na stronie organizatora tego wydarzenia.
W ramach nagrody FEE pokrywa koszty przelotu i zakwaterowania. Nasz laureat wybierze się w podróż do Atlanty pod opieką Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. Organizator Akademii zapewni pomoc przy uzyskaniu wizy, jednak koszt jej wyrobienia NIE będzie pokryty.

Od 2. do 6. MIEJSCA:

Autorzy wyróżnionych esejów otrzymają książki o tematyce społeczno-ekonomicznej ufundowane przez partnerów naszego konkursu:
Instytut Misesa
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
Wydawnictwo Prohibita